Chinese
Goban
BiGo Software
Intelligent Computer Go (Baduk, Weiqi) Products
Games to Go Books

Dictionary of Basic Joseki, vol. 3

Yoshio Ishida

Kiseido Publishing Company
Third printing September 2001
ISBN 4-906574-23-8
Number of games 54

Page Black White Event Result Date View SGF
5 Takagawa Shukaku Honinbo Shusai Nihon Ki-in/Keiinsha match W+Time 18.09.1926
7 Takagawa Shukaku Hashimoto Utaro Honinbo, 07th W+R 26.06.1952
9 Shimamura Toshihiro Yamabe Toshiro Honinbo, 12th W+4.5 01.01.1957
12 Rin Kaiho Sakata Eio Meijin Old, 4th B+4 09.08.1965
17 Suzuki Etsuo Sugiuchi Masao Honinbo, 12th B+2.5 01.01.1957
23 Hashimoto Shoji Rin Kaiho Meijin Old, 4th W+3,5 23.09.1964
38 Takagawa Shukaku Hashimoto Utaro Honinbo, 07th B+R 24.07.1952
40 Yamabe Toshiro Sakata Eio Honinbo, 20th W+R 29.04.1965
44 Otake Hideo Ishida Yoshio Meijin Old, 13th B+4 16.05.1974
47 Fujisawa Hideyuki Ishida Yoshio Pro Best Ten, 9th W+R 01.01.1972
49 Segawa Yoshio Takagawa Shukaku Honinbo, 07th W+R 20.12.1951
68 Sugiuchi Masao Sakata Eio Top Position, 1st B+R 22.06.1955
93 Ohira Shuzo Ishida Yoshio Nihon Ki-in Championship, 17th B+3.5 07.01.1970
95 Ishida Yoshio Fujisawa Hideyuki Honinbo, 26th B+R 08.04.1971
108 Peichin of Hamahiga Honinbo Dosaku Mission from Ryukyu Islands W+14 17.04.1682
112 Takagawa Shukaku Sakata Eio Honinbo, 07th B+R 24.04.1952
117 Sakata Eio Go Seigen Six-game match sponsored by the Yomiuri Shinbun B+2 17.01.1953
125 Sakata Eio Fujisawa Hideyuki Meijin Old, 2nd W+2 14.09.1963
127 Ishida Yoshio Rin Kaiho Meijin Old, 12th W+R 01.10.1973
135 Ishida Yoshio Honda Kunihisa Meijin Old, 13th B+R 31.01.1974
137 Ishida Yoshio Rin Kaiho Honinbo, 26th B+R 01.05.1971
143 Rin Kaiho Otake Hideo Meijin Old, 10th B+R 01.01.1971
148 Rin Kaiho Otake Hideo Meijin Old, 8th B+R 07.11.1968
152 Rin Kaiho Fujisawa Hideyuki Meijin Old, 11th B+2 04.10.1972
154 Rin Kaiho Fujisawa Hideyuki Meijin Old, 10th B+R 06.10.1971
154 Takagawa Shukaku Rin Kaiho Meijin Old, 4th B+5.5 28.10.1964
159 Miyamoto Naoki Rin Kaiho Meijin Old, 3rd W+9.5 16.06.1964
160 Ishida Yoshio Rin Kaiho Meijin Old, 13th B+R 29.08.1974
162 Shimamura Toshihiro Takagawa Shukaku Honinbo, 11th W+R 20.07.1956
163 Shimamura Toshihiro Kitani Minoru Top Position, 2nd W+R 11.01.1956
167 Fujisawa Hosai Takagawa Shukaku Honinbo, 12th W+R 03.08.1957
180 Ishida Yoshio Rin Kaiho Meijin Old, 13th B+1 04.10.1974
198 Takemiya Masaki Ishida Yoshio Pro Best Ten, 11th B+R 06.03.1974
200 Rin Kaiho Otake Hideo Meijin Old, 8th B+R 07.11.1968
200 Ishida Yoshio Ohira Shuzo Nihon Ki-in Championship, 17th B+R 17.12.1969
203 Shiraishi Yutaka Ishida Yoshio Oza, 22nd W+0.5 02.05.1974
204 Cho Chikun Takagawa Shukaku Asahi Pro Best Ten, 12th B+R 13.02.1975
209 Ishida Yoshio Rin Kaiho Honinbo, 28th B+7.5 12.06.1973
210 Rin Kaiho Ishida Yoshio Honinbo, 27th W+2.5 07.07.1972
224 Ishida Yoshio Shimamura Toshihiro Oza, 22nd B+R 22.08.1974
236 Rin Kaiho Takagawa Shukaku Meijin Old, 8th W+8 10.09.1969
238 Takemiya Masaki Ishida Yoshio Honinbo, 29th B+R 31.05.1974
240 Ishida Yoshio Rin Kaiho Meijin Old, 13th W+7 18.09.1974
241 Ishida Yoshio Yamabe Toshiro Meijin Old, 12th B+R 02.11.1972
255 Fujisawa Hosai Ishida Yoshio Honinbo, 26th W+0.5 04.03.1971
256 Takemiya Masaki Ishida Yoshio Honinbo, 29th W+R 20.06.1974
257 Sakata Eio Ishida Yoshio Nihon Ki-in Championship, 17th W+4.5 01.01.1969
258 Rin Kaiho Sakata Eio Meijin Old, 6th B+2 10.08.1967
259 Fujisawa Hosai Ishida Yoshio Meijin Old, 13th W+8 26.07.1974
260 Ishida Yoshio Rin Kaiho Honinbo, 28th B+R 22.05.1973
261 Fujisawa Hosai Takagawa Shukaku Honinbo, 12th W+R 03.08.1957
262 Rin Kaiho Ishida Yoshio Oza, 22nd W+0.5 21.11.1974
263 Otake Hideo Ishida Yoshio Meijin Old, 12th W+R 14.12.1972
264 Sugiuchi Masao Ishida Yoshio Meijin Old, 13th W+R 27.12.1973


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2017 BiGo Software