Chinese
Goban
BiGo Software
Intelligent Computer Go (Baduk, Weiqi) Products
Games to Go Books

Beauty and the Beast: Exquisite Play and Go Theory

Shen Guosun, 7 dan

Yutopian Enterprises
ISBN: 1-889554-22-7
Language: English
Number of games 17

Page Black White Event Result Date View SGF
7 Kajiwara Takeo Chen Zude China-Japan matches, 1965. B+R 12.04.1965
8 Chen Zude Kajiwara Takeo China-Japan matches, 1965. B+R 20.04.1965
11 Ushinohama Satsuo Wu Songsheng China-Japan matches, 1978 W+3 14.06.1978
13 Wu Songsheng Ushinohama Satsuo China-Japan matches, 1978 B+R 14.06.1978
14 Sanno Hirotaka Wu Songsheng China-Japan Supergo Tournament, 1980 W+2.5 09.06.1980
15 Wu Songsheng Nie Weiping New Athletics Cup, 2nd B+R 26.09.1980
22 Kitani Minoru Go Seigen Ten Kamakura Games W+R 06.01.1900
24 Nie Weiping Okubo Ichigen China-Japan match, 1979 B+R 01.06.1979
27 Nie Weiping Kajiwara Takeo China-Japan match, 1979 B+R 11.12.1979
30 Ishii Kunio Nie Weiping China-Japan match, 1983 W+R 16.06.1983
46 Liu Xiaoguang Ma Xiaochun Chinese Oteai, 1982 B+R 13.12.1982
53 Kanda Ei Shao Zhenzhong China-Japan Youth match, 1981, 82 ? W+6.5 29.06.1982
73 Shao Zhenzhong Liu Xiaoguang Chinese Oteai B+R 1982-12-01
77 Yang Hui Chen Jiarui Chinese Oteai B+R
111 Cao Dayuan Kiyonari Tetsuya China-Japan Youth match, 1982 B+R 18.05.1982
127 Jiang Zhujiu Shao Zhenzhong B+R 16.06.1983
139 Song Xuelin Tian Xiaonong All China Go Tournament B+R 1983-05-01


Contact e-mail: support@baduk.org
Copyright © 2017 BiGo Software